انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

دکتر نگار صالحی
 
 اطلاعات تماس            تلفن:   .................. (009821)
  نمابر:   ................ (009821)
  پست الکترونیک: salehin@rhc.ac.ir
 گروه آموزشی             داخلی قلب بزرگسالان
 مرتبه علمی             استادیار
         آخرین مدرک  تحصیلی            فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی